Brenab

Nhg diabetes


In deze korte film worden de belangrijkste wijzigingen in de standaard toegelicht. 120 mg 1 dd of gliclazide tablet mga 80 mg 1-3 dd 1 tablet) aan metformine toe. 1000 mg 3 dd). Bestellen via voor 3,50 euro (exclusief verzendkosten). Uitgangspunt is dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor patiënten zonder en de internist voor patiënten met complexe diabeteszorg. Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes wordt gedurende de daaropvolgende vijf jaar jaarlijks de nuchtere glucosewaarde bepaald. Het nhg heeft meegewerkt aan een woordenlijst ontwikkeld door het cbo waarin begrippen die vaak genoemd worden in diabetesvoorlichting eenvoudig worden uitgelegd. Bij gebruik van een sulfonylureumderivaat gaat de voorkeur uit naar gliclazide. Geactualiseerde voorlichtingsteksten op, naar aanleiding van de herziene standaard diabetes mellitus type 2 (DM) zijn de bestaande voorlichtingsteksten aangepast. Pas de dosering aan tot nuchtere bloedglucose 4,5 tot 8 mmol/l en postprandiale glucose 10 mmol/l. In aanvulling daarop: geef type-2-diabetespatiënten met micro- of macroalbuminurie een ace-remmer; geef bij hypertensie met micro- of macroalbuminurie een ace-remmer leverwaarden of arb. Naar aanleiding van de herziening van deze standaard is een algemene voorlichtingsfilm gemaakt waarin een aantal vragen aan de orde komen: Wat doet het nhg?, hoe komt een nhg-standaard tot stand? The Indian ethnic group accounted a disproportionately higher 13 of patients. The singapore national healthcare Group

(Referentie: Internationale code voor de marketing van zuigelingenvoeding, zoals aangenomen tijdens de bijeenkomst van de wereldgezondheidsraad in resolutie wha.22, mei 1981). 1) der nördlichste äußerste Theil des Heroopolitanischen meerbusens; 2) Castell. Daarmee wordt voorkomen dat zij hun dagen anoniem in de legbatterij. Diabetes, registry - ncbi Ik heb diabetes type 2 Thuisarts

soon treated a patient for diabetes, she realised that the woman had a deeper problem - she was sinking into.

Over 95 of type 2 patients had at least one diabetes-related comorbid condition, and diabetes-related complications were principally renal and cardiovascular complications. Streefwaarden bloedglucose: nuchter 4,5 tot 8 mmol/l; 2 uur postprandiaal 9 mmol/l. Driejaarlijks bij spreekuurbezoekers 45 jaar: met een bmi 27 kg/m2; met dm type 2 bij ouders, broers of zussen; met hypertensie (systolische bloeddruk 140 mmHg of behandeling voor hypertensie met dyslipidemie (hdl-cholesterol 0,90 mmol/l, triglyceriden 2,8 mmol/l met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (zie. Deze korte film is, samen met een bijbehorend protocol, te vinden naast de standaard. Beleid bij hypoglykemisch coma : 20 tot 40 ml 50-glucoseoplossing. Bovendien: vraag naar: visusproblemen, cardiovasculaire klachten, (autonome) neuropathie en seksuele problemen; ga na of er aanwijzingen zijn voor een depressie of cognitieve stoornissen; bespreek de leefstijl; meet bloeddruk en lichaamsgewicht; inspecteer bij insulinegebruikers de spuitplaatsen; verricht voetonderzoek en inspecteer de mond; bepaal nuchter glucose, hbA1c. Hiermee kunt u met de deelnemers een aantal stellingen becommentariëren die betrekking hebben op de (nieuwe) richtlijnen uit de standaard. SamenvattingskaartM01, inhoudsopgave, diabetes mellitus type 2 M01 (oktober 2013). Evaluatie, naar de tekst van de nhg-standaard. Diabetic foot Care and eye screening - national schaafwond healthcare Group

Altijd schoon - vrijwel overal in huis te plaatsen

Materials and methods: Patients with encounters in, nHG from 2005 were identified for inclusion into the. Advies over een gezonde leefstijl op maat vindt. Voor informatie over hulpmiddelen kunt u terecht op de hulpmiddelenwijzer.

Ga naar volgende stap als dosisverhoging niet meer mogelijk is (door bewerken bijwerkingen of bereiken van maximale dagdosis). U bent hier, home, cluster:. We describe the epidemiology geven of type 2 diabetes mellitus from 2005 to 2008.

Film (cinematografie) - wikipedia

mellitus type 2 M01. Nhg -standaard, diabetes mellitus type 2 (derde herziening). In deze standaard zijn de HbA1c-streefwaarden voor type-2-diabetespatiënten van 70 jaar en ouder aangepast. De standaard adviseert een individueel behandelplan dat huisarts en praktijkondersteuner jaarlijks in samenspraak met de patiënt. De lta geeft aanbevelingen voor de samenwerking tussen de huisartsen en de internisten bij de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 en houdt daarbij rekening met een verschil in expertise en patiëntenpopulatie tussen huisartsen en internisten. Introduction: The national healthcare Group (. Nhg ) launched an enterprise- wide diabetes registry in 2007. We describe the epidemiology of type 2 diabetes mellitus from 2005 to 2008.

De opleiding tot medisch specialist in, nederland, federatie

De, nhg -standaard, diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met deze ziekte binnen de huisartsenpraktijk. Het doel is complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie, die in belangrijke mate de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Verricht voetonderzoek bij hoog risico op een ulcus. Op basis van deze lta kunnen huisartsen en internisten in regionaal verband werkafspraken maken. Verricht bij patiënten 65 jaar met egfr 45-60 ml/min/1,73m2 of bij patiënten 65 jaar met egfr 30-45 ml/min/1,73m2 een urinesediment en bepaal Hb, kalium, calcium, fosfaat, pth, serumalbumine en albuminurie. Tot slot dragen de deelnemers mogelijke oplossingen aan voor de genoemde knelpunten. Staak diuretica bij dreigende dehydratie en chronische nierschade. Terugverwijzing naar de eerste lijn is aangewezen indien: de vraag van de huisarts is beantwoord, de gevraagde diagnostiek is afgerond, de individuele streefwaarden van de patiënt voor zover mogelijk zijn bereikt en de comorbiditeit optimaal is behandeld. Diabetes mellitus type 2 nhg, overslaan en naar de algemene inhoud gaan. Voorlezen, in het kort, video's, download deze video, beschrijving. Bij bijwerkingen van of contra-indicaties voor én van de middelen uit het stappenplan dienen eerst de andere twee genoemde middelen uit het stappenplan te worden ingezet. Tot slot, in februari 2014 zal ook het digitale Programma voor Individuele nascholing (PIN) over diabetes mellitus type 2 beschikbaar zijn. De zorg voor type-2-diabetespatiënten wordt in toenemende mate geïndividualiseerd wat betreft de te behalen streefwaarden en controlefrequenties. Variables extracted for analysis were demographics (age, gender, ethnicity diabetes-related comorbidities and complications, most recent anti-hyperglycaemic agents dispensed, and the most recent glycated haemoglobin (HbA1C) measurement.

  • Download hier het volledig ziekenhuisdieet schema als pdf
  • De beste hometrainers
  • Appelazijn dieet app for pc appelazijn dieet

  • Nhg diabetes
    Rated 4/5 based on 713 reviews